စာတွေလေ့လာလိုသူများအတွက် အထူး Promotion တွေ ပေးထားပါတယ်
Excellent Realm of Splendid Information Technology

Computer Training, Service & Networking

 • Duration : ၂ လ
  Fee: 200,000  70,000

အခြေခံ မသိမဖြစ် ကွန်ပျူတာ အကြောင်းများ

Read more...
 • Duration : ၁ လ
  Fee: 180,000  50,000

Advanced Excel (ရုံးသုံးစာရင်းကိုင်သင်တန်း)

Read more...
 • Duration : ၂ လ
  Fee: 200,000  70,000

လုပ်ငန်းသုံး အရှုံး အမြတ် စာရင်းရေးဆွဲခြင်း

Read more...
 • Duration : ၁ လခွဲ
  Fee: 100,000  50,000

စာစီစာရိုက်၊ ဖိတ်စာ၊ မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လုပ်လိုသူများ

Read more...
 • Duration : ၁ လ
  Fee: 150,000  50,000

ဓာတ်ပုံများ ပြုပြင်ဖန်တီးလိုသူများအတွက်

Read more...
 • Duration : ၁ လ
  Fee: 150,000  50,000

Digital Drawing ကို စိတ်ဝင်စားသူများအတွက်

Read more...
 • Duration : ၁ လ
  Fee: 80,000  25,000

ကွန်ပျူတာကို အခြေခံမှစပြီး စနစ်တကျ သုံးနိုင်လိုသူများ

Read more...
 • Duration : ၁ လခွဲ
  Fee: 200,000  70,000

Web Development Foundation

Read more...
 • Duration : ၁ လခွဲ
  Fee: 150,000  50,000

Programming Foundation Course

Read more...
 • Duration : ၂ လ
  Fee: 200,000  70,000

ကွန်ပြူတာစနစ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း

Read more...